E

Konut- İnsan İlişkisi konut ve kent Sosyal Ayrışma kentsel dönüşüm soylulaştırma tüketim nesnesi olarak konut alt gelir grubu göç kapalı site kapalı siteler kentsel algı kentsel yaşam rota Ait olma durumu Toplu Konut algı barınma-yaşama fiziksel sınır gecekondu genişleyen konut sınırı konut niteliği konutun tüketimi sosyo-ekonomik statü sınır Özel - Kamusal Sınırı çarpık kentleşme Kamusal Omurga Çeperinde Konut Sosyal Adalet Toplum-Kent İlişkisi durak dışlanmışlık etkileşim gelecek tasarımı hafıza kamusal alan kent çeperleri kültür katmanı mahremiyet metropol sosyal eşitlik sürdürülebilirlik toplumsal sınır yap-sat yaşam kalitesi üst gelir grubu ütopya 3. boyutta mülkiyet Bellek Ekosistem Kent ile Konutun Kesiştiği Alanlar Kentin Yatay ve Düşey Arayüzleri Kentli Hakkı Kentsel Doku Ne Yönde değişiyor/Değişmeli Kişiselleşme Kolektif Bellek Korunaklı Yerleşimler Metropolde Konut İhtiyacı anlam beden deneysel konut dinamik konut disiplinler arası yaklaşım distopya dönüşüm düşeyde yükselme ekonomi ekonomik strateji evsiz farklı kültürler fonksiyon future systems geleneksel kavramlar gelir kutuplaşması genius loci geçirgenlik geçmiş ve şimdiki gobi-gobi görüngü gündelik hayat istanbul istanbul'da yaşam kamusal - özel aralığı kamusal eşik katmanlaşma kent bileşenleri kent karakteri kent merkezi kentli kentsel boşluk kimlik konut sloganları konut tipolojileri korunaklı konut küresel kentler mahalle olgusu marka projeler mekan mekan antropolojisi mevcut modeller moda monotonluk müdahale norm okumalar reklam residence resilin sentetik mekanlar simülasyon sokak-konut ilişkisi sosyal entegrasyon soyutlanma su-kent sürdülebilirlik tanımlı mekan tasarım projeler toplumsal mekan tüketim çılgınlığı yeni konut siteleri yuva zoning Öbekleşme çok kültürlü kent üretim

22 Kasım 2010 Pazartesi

plug-in dwelling

Konutun özellikleri olan bir nesne olduğunu düşünürsek eğer konut kullanıcılarının kimlikleri üzerinde etkilerin bıraktığını söyleyebiliriz. Birey özne konutu da nesne olarak belirtirsek arada nesne özne ilişkisinin kesin varlığından söz edebiliriz. Günümüzde özne merkezli olarak üretilmemiş bina pratiği kitleleşmiş insan topluluklarına kitlesel konutu sunmuşlardır. Kimliksiz ve kişiliksiz kullanıcı profilinin doğmaması imkansızdır. Bunun sonucunda her yerde oturabilen veya bulunabilen insan kimlikleri yani bulunduğu yere bir aidiyet barındırmayan kimlikler doğmuştur. Aksine Galata da kullanıcısı ile tanımlanmış konutlar vardır. Bunun sonucunda mekansal totaliterizmin dışına çıkan barınma modelleri araştırılmalıdır. Diğer bir bakış açısı ise toplumu ne olduğu ya da ne yaptığı (ne ürettiği) ile değil, ne tükettiği ile kimlik ve statü kazanmakta, sınıfsal konumu buna göre tanımlı hale gelmektedir. Tüketimin mantığında yer alan ihtiyaç kavramının aslında herhangi bir “nesneye duyulan ihtiyaç değil, farklılık ihtiyacı (toplumsal anlam arzusu) olduğunu anlayabiliriz.

Konutları tekrardan ele alıp fonksiyonlarını değiştirip Galata'ya bir yeni ek kimlik verilebilir mi modern ve global dünyanın Galata'sı yaratılabilir mi? Günümüzdeki Galata postmodern dünya'nın 2010'lu yıllara uzanmış versiyonudur. Amaç Galata'yı ağırlıklı olarak kültürel bir merkez haline dönüştürmektir. Konuta dair eklemlenen başka gereksinimler ile orada barınmasını hedeflenen kişiye seçme özgürlüğü tanıyan, tüketiciye yön veren bir konut modelinden ziyade yeni barınma modelleri geliştiren bir proje amaçtır. Var olan veya atıl şeklinde duran bir çok konutun Galata'ya tekrardan kazandırılması için iç mekan kurgularında değişiklikler yapılıp ve bu değişikliklerin kültürel bağlamda olması hedeflenmelidir. Barınma + bir işlev. Konutta var edilmiş yeni yaşama biçimleri değilde, yaşama biçiminin içinde konut düşünülmüştür. Amaç ressamların, terzilerin, şair, müzisyen, dil kursu vermek isteyen gibi kişilerin hem barınma hem de ticari hayatlarını Galata'da devam ettirebilmesini sağlamaktır. Bölgenin imajına ve yarı zamanda tarihi kültürel değerini ortaya çıkaracak mekanlar türetilmelidir. Bunun sonucunda insanın (kişinin) mekana egemen olmasını sağlayarak mekandan sonsuz yararlanma biçimlerine ulaşmak da ikinci bir hedeftir.

Barınma çeşitliliği aynı zamanda sosyal değerler bütünü sunar. Seçme ve üretme özgürlüğünü arttırır. Özgür birey ve yaşayan kent olgusunun oluşması. KEYİF üstüne kurulmuş birimler.


KONUTUN KENDİSİNİ VAR EDİŞ ÜZERİNDEN GALATA MODELİ

Çoklu Barınma Modeli (mixdwelling)

Amaç 2 farklı türden barınma birimlerinin tarih, ticaret ve eğlence etkinliklerinin içine sıkışması ve hayat bulması ve bölge içi sosyal yaşam merkezlerinin gece de kente katılması Galata'da çoklu barınma modelinin uygulanmasına zemin hazırlamıştır. Totaliter tutumla öne sürülen konut tanımının dışında kişilerin seçtiği yaşamlarda barınma modellerinin araştırılması. Mekan – mekan birliği ile mahalli kimlik ve sosyal değerler kazanmış şehir mekanlarında barınma tasarımları ve fikirleri.

Kültür bağlamında Amaç

Eski değerleri koruyarak yeni kimlikleri oluşturmak, kültürel sürekliliğin bir devamı olmalıdır. Aksini düşünmek, yani eskiyi yıkarak yeni bir kimlik anlayışında olmak barbarlıkla ve vandalizmle eştir. Eskiyi koruyarak yeni kimlikler oluşturmak gelişmişliğin, aydınlanmanın bir sonucudur.


VOLKAN DALAĞAN – 502101102

RUMEYSA SAĞLAM – 502091113

Ç. OĞUZALP COŞKUN - 502101062

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder